เครดิต: Twenty20If คุณกำลังคิดเกี่ยวกับอาชีพใดในการเข้าใช้ พิจารณา…

by: Mohammad Hafiz

เครดิต: Twenty20If คุณกำลังคิดเกี่ยวกับอาชีพใดเข้า พิจารณาสลับอุตสาหกรรม หรือต้องการเพิ่มเติมความมั่นคง 2017 จะ เป็นปีที่ดีสำหรับการที่ เครดิต: Movieif พวง Brady Pictures/The พาราเมาท์

} ตามการวิจัยโดยสำนักงานสถิติแรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ กำลังจะพบการเติบโตช้ากว่าไม่กี่ปีถัดไป สิ่งนี้สำหรับคุณ: งานใหม่และโอกาสมากมาย (อึ้ง yissssss.) ตามนี้ นี่คืองานที่คุณจะต้องพิจารณาสำหรับ 2017 ถ้าคุณอยู่ในตลาดงานแน่นอน อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ HealthcareThe แล้วพบเจริญเติบโตอันยิ่งใหญ่ และเท่านั้นจะยังคงเติบโตรุ่น boomer ทารกปัจจุบันยังคงออกตามวาระ และมีความต้องการสำหรับความหลากหลายของบริการทางการแพทย์ และสุขภาพ ด้านบนของงานต้องพิจารณาในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพได้แก่: 1 ผู้ช่วยแพทย์ผู้ช่วย: แพทย์สนับสนุนแพทย์และศัลยแพทย์ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรักษาผู้ป่วย ฟิลด์นี้คาดว่าจะเติบโต 30% หลายปีถัดไป (งานเพิ่มเติม 28,700) มีเงินเดือนเฉลี่ยของ $98,190 โปรดทราบ: ระดับการศึกษาที่จำเป็นในการทำงานในฟิลด์นี้ต้องมีปริญญา แต่มันอาจจะลงทุนที่ดี โอ้ และคุณจะจริงจะช่วยคน ดังนั้น: ยายคุณ! 2 นักกิจกรรมบำบัดผู้ช่วย: อาชีวบำบัดช่วยเหลือผู้ป่วยในการกู้คืนจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บโดยช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน คาดการณ์การเติบโตสำหรับฟิลด์นี้คือ 43% (16,800 งานเพิ่มเติม) หลายปี ค่าจ้างประจำปีกลาง $54,520 และระดับต่ำสุดของการศึกษาเพื่อเป็น การบำบัดอาชีพจำเป็นต้องของปริญญาจาก program.3 ช่วยบำบัดได้รับการรับรอง นักกายภาพบำบัด: กายภาพบำบัดช่วยคน ด้วยการจัดการความเจ็บปวด และพัฒนากล้ามเนื้อและร่างกายเนื่องจากอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยสนับสนุนการฟื้นฟูและรักษา เพื่อเป็นการ บำบัดโรคทางกาย การศึกษาขั้นต่ำที่จำเป็นเป็นปริญญาแพทย์กายภาพบำบัด (DPT) และการอนุญาตของรัฐให้ปฏิบัติ มีเงินเดือนประจำปีของ $84,020 และการเติบโตของเกือบ 72,000 งานมากขึ้น (30%) นี้คือเขตดีเข้าไป อุตสาหกรรม: เทคโนโลยี TechnologyThe เป็นหลักสูตรมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพียงแค่มองรอบ ๆ ตัวคุณ ทุกอย่างอัจฉริยะ" และทุกอย่างเกิดขึ้นออนไลน์ เทคโนโลยียังขับเคลื่อนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทุกประเภทที่คุณสามารถคิด และทำ งานเพิ่มเติมจะถูกสร้างขึ้น รวมถึงงานด้านการพิจารณาในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี: 4 นักพัฒนาซอฟต์แวร์: การศึกษาขั้นต่ำในการทำงานเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์นี้ มีรายได้เฉลี่ย $100,690 นี้เหมาะสำหรับผู้หลงใหลการเขียนโค้ดและเทคโนโลยี development.5 นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์: คนเหล่านี้ทำงานการรวม และวิเคราะห์ธุรกิจ และเทคนิคกระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นคนที่ชอบประสบการณ์ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม ฟิลด์งานนี้คาดว่าจะนำงานใหม่สุด 118,000 กว่าในอนาคต และต้องใช้ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับปริญญาตรี อื่น ๆ อุตสาหกรรม: ด้านนอกของการดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยี งานเติบโตคาดว่าจะสูงในอุตสาหกรรมอื่น ๆ หลายแห่งรวม ทั้งบริการ พลังงาน ก่อสร้าง บางเขตข้อมูลการเติบโตสูงต้องพิจารณารวม: 6 ช่างกังหันลม: งานนี้หูเย็นมีการฉายภาพการเติบโตสูงสุดในปีผ่านมา และต้องการศึกษาระดับมัธยม เงินเดือนคือ $51,050 ที่ตำแหน่งดีรายการหลังจากมัธยม ดังนั้น ช่างที่กังหันลมทำอะไร พวกเขาต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา turbines.7 ลม การดำเนินงานผู้จัดการและผู้บริหาร: การบริหารจัดการจะยังคงมีความต้องการสูงทุกอุตสาหกรรม มันทำให้รู้สึก: คนมีการจัดการเหล่านี้ว่าจ้างใหม่ทั้งหมด ผู้จัดการและผู้บริหารช่วยบริษัทประสานองค์กร ธุรกิจ และกระบวนการ เงินเดือนคือ $102,690 และคาดว่าจะเพิ่มช่วงถัดไปหลาย years.8 งาน 147,000 ล่ามและผู้แปล: ธุรกิจเป็นนานาชาติ และเนื่องจากเรารู้ Google แปลภาษาค่อนข้างไม่ได้งานทำ หมายความว่า เราจำเป็นต้องล่ามและนักแปลมืออาชีพมากขึ้น ถ้าคุณมีความชำนาญในภาษาสอง นี้อาจดีพาร์ทไทม์ หรือเต็มเวลาตำแหน่งงานใหม่ ค่าจ้างเฉลี่ยเริ่มต้นที่ $44,190 และงานใหม่กว่า 17,500 คาดว่าไม่กี่ปีถัดไป

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy