Risiko gred adalah penilaian pelaburan yang digunakan untuk menentukan…

by: Mohammad Hafiz

Risiko gred adalah penilaian pelaburan yang digunakan untuk menentukan turun-naik yang relatif antara bentuk sekuriti. Penilaian untuk membantu pelabur-pelabur yang mengukur risiko keseluruhan pemilikan sekuriti, dan yang mana lebih rendah risiko gred, kurang risiko ke atas pelabur dalam memiliki Keselamatan dalam jangka masa panjang. Saham sandaran sebuah syarikat Internet yang muda akan membawa gred risiko lebih tinggi berbanding saham sebuah syarikat utiliti, yang mempunyai sejarah daripada data kewangan sejarah boleh diambil. Risiko gred akan ditentukan dengan menggunakan data kewangan sejarah. Jika

} Gred GradesA risiko sifar menandakan tiada risiko. Wang Tunai dikira instrumen kewangan tanpa risiko pelaburan. Gred antara 100 hingga 150 dikira adalah dasar risiko pasaran. Julat purata risiko untuk sekuriti dan ekuiti lain adalah markah 150 kepada 650. Mana-mana cagaran dengan skor 650 atau lebih dianggap sangat berisiko. Risiko pasaran RiskThe pasaran adalah risiko standard pelabur perlu harapkan apabila melabur dalam apa-apa bentuk sekuriti. Risiko pasaran mengambil kira spread Mata Wang akaun, faedah risiko turun naik dan komoditi kenaikan harga. Spread SpreadsCurrency Mata Wang yang digunakan untuk menentukan risiko saham kerana Mata Wang yang berbeza digunakan untuk melabur dalam saham. Jika seorang pelabur Jerman ingin membeli ekuiti Amerika dengan Euro, pelabur perlu mengambil kira nilai turun naik dolar kepada euro. Jika

googletag. Display("slot2");

} Risiko kadar RiskInterest kadar faedah adalah lebih banyak faktor apabila membandingkan tawaran bon, berbanding melabur dalam pasaran saham. Apabila kadar faedah meningkat, harga bon meningkat. Penasihat PricesInvestment komoditi menggunakan harga komoditi sebagai satu faktor dalam menentukan gred risiko ekuiti kerana kenaikan harga komoditi yang memberi kesan kepada bottom line Perbadanan yang dan boleh menyebabkan saham jatuh nilai. Contoh akan di pizza mengambil keluar. Apabila harga gandum atau keju meningkat, meningkat kos kepada Syarikat dan para pelabur cenderung untuk menjual saham tersebut.

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy