Pulangan ke atas pelaburan menunjukkan berapa banyak wang yang dibuat pelaburan…

by: Mohammad Hafiz

Pulangan ke atas pelaburan menunjukkan berapa banyak wang yang dibuat ke atas pelaburan berbanding dengan berapa banyak telah dibelanjakan ke atas it. Ia dinyatakan sebagai peratusan. Formula untuk mengira pulangan ke atas pelaburan: keuntungan daripada pelaburan tolak kos pelaburan, dibahagikan dengan kos pelaburan. Pengiraan pulangan ke atas pelaburan ini sangat berguna apabila membandingkan pelaburan. Sebagai contoh, jika pelaburan A kos $1,000 dan mempunyai keuntungan sebanyak $500 dan pelaburan B kos $100 dan mempunyai keuntungan sebanyak $60, maka pelaburan B mempunyai pulangan yang tinggi pada pelaburan pada 60 peratus. Mengira pulangan ke atas pelaburan yang menggunakan formulaif yang

} StepDetermine keuntungan pelaburan dan kos pelaburan. Sebagai contoh, pelaburan kos $500 pelabur dan pelaburan adalah bernilai $520 pada penghujung tahun ini. Dalam perniagaan, analisis kos pelaburan dan keuntungan diserahkan pada penyata kewangan Syarikat, biasanya pada penyata pendapatan dan kunci kira-kira. StepSubtract pelaburan yang berakhir pada nilai daripada kos pelaburan untuk menentukan untung bersih. Dalam contoh, $520 tolak $500 bersamaan dengan $20.StepDivide untung bersih dengan kos pelaburan. Dalam contoh, $20 dibahagikan dengan $500 sama 0.04, atau dengan 4 peratus pulangan ke atas pelaburan.

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy