Pinjaman pengguna menerangkan industri untuk pembiayaan…

by: Mohammad Hafiz

Pinjaman pengguna menerangkan dalam industri pinjaman kepada individu. Ia adalah berbeza daripada pinjaman yang diberikan kepada perniagaan, yang secara amnya dirujuk sebagai pinjaman komersial. Pinjaman pengguna menyediakan pembiayaan kepada individu. Jika

} Pinjaman LoansConsumer termasuk beberapa jenis produk pengguna termasuk pinjaman gadai janji, pinjaman auto, pinjaman peribadi, kad kredit, barisan kredit dan produk pinjaman pengguna yang disasarkan khusus lain. Banyak produk-produk pengguna-pinjaman tidak bercagar oleh harta atau aset. Kadar dan TermsConsumer-pinjaman kadar dan terma yang berbeza mengikut produk. Walau bagaimanapun, jumlah kredit, kadar faedah dan terma pinjaman yang dipengaruhi oleh penarafan kredit pemohon atau pemohon. Nets kredit yang baik lebih rendah pembiayaan kos, dan kredit buruk mungkin menghadkan pilihan pengguna-pinjaman anda dan kos yang berkaitan. RegulationsAs Ogos 2010, pinjaman pengguna telah menjadi lebih banyak dikawal. Akta kredit perlindungan pengguna 1968 ditangani kehendak pemberi pinjaman, termasuk "kebenaran memberi pinjaman" undang-undang, di mana pemiutang Tempahan mendedahkan terma-terma pinjaman yang penting dalam satu kenyataan pendedahan.

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy