Orang meletakkan dua nama atas bil utiliti apabila kedua-dua pihak, apa-apa…

by: Mohammad Hafiz

Orang pakai nama dua bil utiliti apabila kedua-dua pihak, seperti rakan sebilik atau rakan kongsi perniagaan, berkongsi tanggungjawab bagi Rang undang-undang atau wakil undang-undang seperti peguam atau penjaga, mengambil alih tanggungjawab. Di samping itu untuk membayar bil, orang yang kedua juga menjadi kenalan untuk kecemasan dan boleh membuat perubahan kepada akaun termasuk membatalkan. Setelah kedua-dua pihak bersetuju untuk berkongsi tanggungjawab, meletakkan nama dua bil utiliti adalah tidak sukar biasanya hanya memerlukan kedua-dua pihak memaklumkan syarikat utiliti melalui telefon atau secara peribadi. kredit: Hemera teknologi/AbleStock. Imagesif com/Getty

} StepCall utiliti Syarikat bersama-sama dan memilih opsyen "bercakap dengan wakil Perkhidmatan pelanggan" atau pilihan yang sama seperti "account management" atau "wakil Bil." Jika membuka akaun baru, pilih opsyen "set akaun" atau opsyen sama. StepAnswer pelanggan Perkhidmatan soalan akaun wakil. Jika berurusan dengan akaun yang sedia ada, meletakkan pemegang akaun dalam talian jika anda tidak menggunakan persidangan atau memanggil tiga-penjuru, dan menyediakan wakil dengan nama dan alamat pada akaun, nombor akaun atau kata laluan atau kedua-duanya. Jika menyediakan satu akaun baru, orang sama ada boleh berikan alamat. StepExplain kepada wakil Perkhidmatan pelanggan yang anda ingin meletakkan nama kedua pada bil utiliti dan sebab-sebab tambahan atau yang hendak menubuhkan akaun baru dengan nama-nama dua bil utiliti dan kemudian ikuti arahan wakil tersebut. Tiap-tiap syarikat utiliti menggunakan prosedur yang sedikit berbeza. Wakil meminta kedua-dua pihak untuk pergi ke Pejabat Cawangan tempatan atau hanya memerlukan pengesahan lisan panggilan, kadang-kadang dengan pemindahan ke garisan saksi rakaman atau pihak ketiga. StepGo kepada anda utiliti tempatan Pejabat Cawangan bersama jika perlu. Terangkan apa yang anda perlukan kepada wakil Perkhidmatan pelanggan di Pejabat, menunjukkan pengenalan dan tanda tarikh dan sebarang pertukaran akaun atau baru akaun penyediaan kertas kerja jika diminta.

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy