Nilai modal pada dasarnya merujuk kepada nilai pasaran…

by: Mohammad Hafiz

Nilai modal pada dasarnya merujuk kepada nilai pasaran sesuatu aset atau kumpulan aset pada satu titik tertentu dalam masa. Kaedah yang nilai modal aset ditentukan bergantung sebahagian besarnya pada sifat aset tersebut sendiri. Nilai modal rumah atau Kereta, misalnya, terdiri daripada pembolehubah kompleks dan memerlukan khidmat penilai khusus dilatih. Sebaliknya, nilai modal bagi aset tersebut kerana stok boleh ditentukan dengan mudah berdasarkan bilangan unit atau saham, seseorang memegang dan harga pasaran saham semasa. Penilaian tersebut diterangkan di bawah. Nilai modal aset adalah satu ungkapan nilai pasaran pada titik tertentu dalam masa. Jika

} StepUsing pelayar Internet anda, pergi ke laman web kewangan dengan menaip alamat web (lihat "Resources" di bawah) ke dalam bar alamat di bahagian atas browser dan tekan kekunci ENTER. StepType nama atau simbol stok di borang yang terletak di bahagian atas laman web. Klik di "Mendapatkan petikan" atau "Pergi" button.* ambil perhatian harga dan masa lepas perdagangan serta tarikh semasa. StepUsing, Kalkulator anda darab harga ini dengan bilangan unit saham yang dipegang. Hasilnya ialah nilai modal pegangan bagi saham tertentu pada masa yang dinyatakan.

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy