Memiliki harta sewa mempunyai kelebihan cukai tertentu

by: Mohammad Hafiz

Memiliki harta sewa mempunyai kelebihan cukai tertentu. Tuan-tuan tanah boleh menolak perbelanjaan setahun, seperti yuran ejen pajakan, sewa mereka menerima sekali gus mengurangkan pendapatan bercukai. Mereka juga boleh menolak kos pembaikan yang mempunyai hayat berguna yang melebihi satu tahun pada penyata cukai mereka. Perkhidmatan hasil dalaman membolehkan tuan-tuan tanah yang menyusut peningkatan harta kediaman dalam tempoh pemulihan tahun 27.5. Pembayar cukai perlu menuntut potongan ke atas Jadual E penyata cukai dan fail borang 4562 tahun bumbung baru dimasukkan ke dalam Perkhidmatan. Susut nilai spread kos bumbung baru sepanjang hayat bergunanya. kredit: Imagesif Pics/Getty Pics/Reka bentuk Reka bentuk

} Membuat keputusan sama ada bumbung baru adalah peningkatan modal yang modal ImprovementA sebarang penggantian utama atau pengubahsuaian yang sebaiknya sewa harta atau kembalikan ia kepada keadaannya yang dahulu. Sebaliknya, pembaikan yang semata-mata mengekalkan harta itu dalam keadaan operasi dan tidak rabun dalam apa jua cara. Peningkatan modal layak untuk susut nilai; pembaikan adalah perbelanjaan boleh ditolak yang dihendaki. Memperbaiki bumbung bocor adalah contoh pembaikan yang. Menggantikan bumbung, atau sebahagian besar, biasanya akan peningkatan modal yang. Jika dalam ragu-ragu, minta seorang Akauntan cukai atau IRS. Rajah keluar awal dan akhir DatesDepreciation bermula apabila anda membawa bumbung baru ke dalam Perkhidmatan. Jika harta yang disewa, anda membawa bumbung ke dalam perkhidmatan pada hari anda memasangnya. Jika harta itu tidak didiami, anda membawa bumbung ke dalam perkhidmatan apabila anda seterusnya pajakan sewa hartanah. Susut nilai berakhir selepas tahun 27.5, Bilakah anda telah pulih sepenuhnya kos bumbung baru. Anda mungkin perlu membuat pelarasan terhadap penyata cukai anda jika anda menjual harta atau berhenti menggunakannya sebagai rumah sewa sebelum tarikh tersebut. Hitungkan tulis-OffOnce anda tahu tarikh bermula, mengira Susutnilai tersebut adalah munasabah berterus-terang. Mula-mula mengumpul resit anda dan mengira jumlah kos bumbung baru. Penambahbaikan disusutnilaikan mengikut kaedah garis lurus, yang bermaksud bahawa anda perlu menolak jumlah yang sama setiap tahun sepanjang jangka hayat bumbung. IRS berdasar hayat 27.5 tahun, jadi, bahagi jumlah kos bumbung 27.5 untuk mencapai jumlah yang anda telah mampu menolak setiap tahun. Menuntut DeductionIndividual pembayar cukai laporan pendapatan dan perbelanjaan untuk hartanah sewa pada jadual E borang 1040. Mengambil potongan susutnilai tahunan anda dan prorate bagi bilangan bulan bumbung pada perkhidmatan sepanjang tempoh cukai pertama–ini adalah angka yang anda masukkan dalam talian 18. Anda juga mestilah memfailkan borang 4562 tahun anda terlebih dahulu meletakkan bumbung dalam Perkhidmatan. Nota-Nota panduan yang menerangkan secara terperinci bagaimana untuk mengisi borang cukai.

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy