Kos modal sesebuah syarikat yang digunakan…

by: Mohammad Hafiz

Kos modal Syarikat digunakan untuk memikirkan jika ia memperoleh pulangan pada kadar yang melebihi kos dana. Kadar pulangan yang digunakan dikenali sebagai pulangan ke atas modal yang dilaburkan. Dengan melihat perbezaan di antara pulangan dan kos modal, anda boleh melihat jika Syarikat mencipta atau memusnahkan nilai. Salah satu cara untuk memulakan memikirkan kos modal adalah dengan melihat Laporan Tahunan Syarikat. Ia adalah penting bukan sahaja melihat keuntungan Syarikat tetapi memahami kos modal, terlalu. Jika

} Kos CapitalCapital terdiri daripada hutang dan ekuiti. Kos modal didapati menggunakan dengan kos purata berwajaran Formula modal. Kos purata berwajaran (WACC) modal merupakan kos masa hutang kos hutang cukai times rehat berat hutang dalam struktur modal termasuklah kos ekuiti masa berat ekuiti dalam struktur modal. Ambil perhatian, perbelanjaan faedah diberi potongan di penyata pendapatan walaupun kos ekuiti tidak. Kos hutang begitu mudah untuk mencari. Pencarian kos ekuiti adalah jauh lebih sukar. EquityThere adalah tidak salah satu cara betul untuk memikirkan kos ekuiti bagi Syarikat. Beberapa penganalisis menggunakan formula model aset modal yang bergantung kepada beta untuk mengetahui kadar pulangan kepada para pemegang saham diperlukan. Walau bagaimanapun, model tersebut adalah tidak boleh dipercayai. Analis lain Pilih kos ekuiti bagi Syarikat berdasarkan kos sejarah ekuiti dan melaraskannya untuk risiko Syarikat. Yang ini sangat subjektif, walaupun, dan menjadi lebih seni daripada Ijazah Sains untuk mencari kos ekuiti. ReportYou Tahunan tidak akan dapat menentukan kos modal dari Laporan Tahunan tetapi anda mungkin boleh untuk mendapatkan idea yang baik. Anda boleh mencari kos hutang di dalam Laporan Tahunan. Apa yang anda perlu lakukan ialah mencari tahu berapa banyak hutang Syarikat mempunyai dan dengan perbelanjaan faedah tahunan. Membahagikan perbelanjaan faedah dengan hutang akan memberikan anda kos hutang. Anda boleh mencari kadar cukai dengan melihat pada penyata pendapatan. Untuk mencari kos ekuiti, anda akan perlu melakukan lebih banyak analisis dan menggunakan pertimbangan anda. Syarikat ExampleA adalah pada kadar 40 peratus cukai, telah dengan kos sebanyak 8 peratus, dan kos ekuiti sebanyak 12 peratus. Modal terdiri daripada hutang 50 peratus dan 50 peratus ekuiti. Bahagian hutang Formula akan kelihatan seperti ini: 50 peratus untuk berat hutang dalam struktur modal masa 8 peratus bagi kos hutang times satu tolak 40 peratus cukai selepas kos hutang. Bahagian pertama Formula akan bersamaan 2.4 peratus. Bahagian ekuiti akan mengatakan 50 peratus untuk berat ekuiti dalam struktur modal times 12 peratus kos ekuiti. Bahagian kedua Formula akan bersamaan 6 peratus. Menambah bahagian pertama Formula sebanyak 2.4 peratus kepada bahagian kedua daripada 6 peratus membawa ia ke sebanyak 8.4 peratus. Kos modal, maka, adalah 8.4 peratus.

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy