Kewangan, peningkatan bersih ialah perubahan berkesan jumlah wang tunai…

by: Mohammad Hafiz

Kewangan, peningkatan bersih adalah jumlah perubahan berkesan dalam aliran tunai sepanjang tempoh aktiviti lepas sebuah firma. Ia biasanya didapati di bahagian bawah penyata aliran tunai. Kuantiti ini menerangkan perubahan jumlah aset tunai sedia ada yang firma telah menyedari setelah semua urus niaga dari aktiviti operasinya, aktiviti pembiayaan dan aktiviti pelaburan. Oleh yang demikian, pengiraan kuantiti ini adalah satu perkara perakaunan bagi setiap aktiviti yang berlainan dalam tempoh yang lepas, bermula dengan baki aliran tunai yang sebelumnya. Kalkulator yang adalah berguna untuk menentukan peningkatan kewangan bersih. Jika

} StepDetermine aliran tunai pada awal tempoh tersebut. Kuantiti ini didapati dalam penyata aliran tunai terkini ke arah bawah. StepCalculate sumbangan keseluruhan daripada aktiviti operasi bagi tempoh tersebut. Pengiraan ini melibatkan menambah semua urus niaga tunai Baca baki tunai permulaan dan kemudian menolak kos operasi bagi tempoh tersebut. Kos operasi termasuk kos berkenaan bagi mengekalkan inventori, insurans, pemajakan hartanah, pengiklanan, gaji, cukai dan faedah pinjaman perniagaan. StepCalculate sumbangan keseluruhan daripada aktiviti pelaburan bagi tempoh tersebut. Pengiraan ini melibatkan menambah (untuk tunai baki semasa seperti yang dikira selepas perakaunan untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti) Tunai dijana oleh pelaburan seperti yang dari penjualan harta atau penjualan pelaburan, dan kemudian menolak Wang Tunai yang digunakan oleh pelaburan seperti perbelanjaan modal dan pembelian lain. Jika

googletag. Display("slot2");

} StepCalculate sumbangan keseluruhan daripada aktiviti pembiayaan bagi tempoh tersebut. Pengiraan ini melibatkan penambahan ke berjalan kira-kira Wang tunai Tunai dijana oleh aktiviti-aktiviti seperti pengeluaran saham, pinjaman baru dan pembiayaan modal. Tunai yang digunakan oleh aktiviti-aktiviti tersebut hendaklah ditolak dari baki tunai berjalan dan termasuk pembayaran balik pinjaman dan dividen yang dibayar atas saham yang diterbitkan. StepTake perbezaan di antara baki tunai keseluruhan bagi tempoh semasa dan baki tunai bagi tempoh (tolak baki aliran tunai awal dari yang anda hanya dikira). Hasilnya adalah bersih meningkat (atau menurun) aliran tunai bagi tempoh semasa.

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy