Vatandas Eger Turkiye? iseniz ve Turkiye de hizmet veren forex…

by: Mohammad Hafiz

Vatandas Eger Turkiye? iseniz ve Turkiye de hizmet veren forex Hotel? kurumlar? Aras? nda bir secim yapmaya cal? s? yorsan? z, seceneklerinizin diger uluslararas? Yat? r? mc? Lara gore biraz daha k? s? tl? oldugunun fark? ndas? n? zd? r. En iyi tukaran mata wang asing sirketlerinin Sermaye Piyasas? Alt denetimi Kurulu (SPK)? nda bulunmas? zorunludur ve bu zorunluluk Turk yat? r? mc? Lar? korumak amac? yla hayata gecirilmistir. SPK taraf? cercevesinde kurallar getirilen ndan SPK Lisansl? Hotel Forex? kurumlar? sunacag n musterilerine? kald? RAC oran? 100:1 ile s? n? rland? r? lm? St? r. Bunun d? s? nda SPK Lisansl? Hotel Forex? kurumlar? n tuttuklar? Kay? tlar ve yapmalar? gereken bildirimler de SPK taraf? ndan belirlenmektedir.

SPK ya kay? t yapt? berlari ve kullan? m? Kolay platformlar uzerinden hizmet veren forex Hotel? kurumlar? n? n say? s? meriam gectikce yukselmektedir. Biz bu islem platformlar? n? ve Hotel? kurumlar? n musteri hizmetlerini siz yat? r? mc? etmekteyiz ujian icin Lar. Bulgular? m? z dogrultusunda haz? rlad? g? m? z raporlar SPK taraf? ndan denetlenen bir Hotel? kurum bulman? perkarangan Za? Mc? olacakt? r. En iyi forex sirketlerinden saiz uygun olan? n? secmek icin haz? rlad? g? m? z incelemeleri okuyabilirsiniz.

SPK lisans? Atrium? SPK lisansl? Forex Hakk? nda Bilgi

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy