Bilakah sebuah perbadanan swasta diadakan menjual…

by: Mohammad Hafiz

Apabila sebuah perbadanan swasta diadakan menjual saham kepada pelabur, urus niaga yang dijalankan di bawah terma-terma dan syarat-syarat kontrak bertulis yang dikenali sebagai perjanjian langganan saham. Perjanjian langganan yang melindungi pelabur, kerana ia memerlukan Syarikat ini menjual saham tersebut pada harga dipersetujui atas, walaupun syarikat-syarikat yang biasanya mengekalkan hak untuk menarik balik daripada penjualan tertentu sebab. Pelabur akan dilindungi dengan mendapatkan harga dan syarat-syarat lain secara bertulis. Perjanjian langganan menetapkan syarat-syarat bagi penjualan saham dalam firma swasta diadakan. kredit: Imagesif g-stockstudio/iStock/Getty

} Ciri-ciri AgreementsBoth langganan saham individu dan perniagaan boleh membeli saham-saham di sebuah firma bukan awam di bawah perjanjian langganan saham. Syarikat yang mengeluarkan saham tersebut bersetuju untuk jualan bilangan tertentu saham pada harga yang dinyatakan. Pelabur bersetuju dengan syarat-syarat dan untuk membeli saham pada harga yang dinyatakan oleh menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian langganan termasuk peruntukan yang mematuhi undang-undang syarikat swasta diadakan dan bukannya sekuriti dan peraturan pertukaran yang mengawal selia secara umum syarikat-syarikat tersenarai. Perjanjian langganan saham biasanya melarang penjualan saham dari Syarikat pengeluar dan memerlukan pelabur untuk menyimpan rekod-rekod syarikat yang sulit. Biasanya, pelabur boleh bersaing dengan Syarikat atau cuba untuk memikat pelanggan jauhnya.

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy