Eger Türkiye vatandas? iseniz ve Türkiye de hizmet veren forex…

by: Mohammad Hafiz

Eger Türkiye vatandas? iseniz ve Türkiye de hizmet veren forex arac? kurumlar? aras? NDA bir secim yapmaya cal? s? yorsan? z, seceneklerinizin diger uluslararas? Yat? r? mc? Lara gore biraz daha k? s? tl? oldugunun fark? ndas? n? disebut? r. Forex baik en sirketlerinin Sermaye Piyasas? Alt denetimi Kurulu (SPK)? NDA bulunmas? zorunludur ve bu zorunluluk Turk yat? r? mc? Lar? korumak amac? yla hayata gecirilmistir. SPK taraf? ndan getirilen tradisional cercevesinde SPK Lisansl? Forex arac? kurumlar? n musterilerine sunacag? kald? RAC oran? 100: 1 ile s? n? rland? r? lm? St? r. Bunun d? s? nda SPK Lisansl? Forex arac? kurumlar? n tuttuklar? Kay? tlar ve yapmalar? gereken bildirimler de SPK taraf? ndan belirlenmektedir.

SPK ya kay? t yapt? berlari ve kullan? m? kolay platformlar uzerinden hizmet veren forex arac? kurumlar? n? n mengatakan? s? Gun gectikce yukselmektedir. Biz bu islem platformlar? n? ve arac? kurumlar? n musteri hizmetlerini siz yat? r? mc? Lar icin tes etmekteyiz. Bulgular? m? z dogrultusunda haz? rlad? g? m? z raporlar SPK taraf? ndan denetlenen bir arac? kurum bulman? za Halaman? MC? olacakt? r. En baik forex sirketlerinden ukuran uygun olan? n? secmek icin haz? rlad? g? m? z incelemeleri okuyabilirsiniz.

SPK lisans? Nedir? SPK lisansl? Forex Hakk? NDA Bilgi

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy